ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI

Yritykset

Yritysten osallistuminen Carbon Actioniin on keskeistä, jotta maatalouden hiilen varastoinnista saadaan valtavirtaa ja hankkeen kunnianhimoiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Liiketoimintaa tarvitaan  tarvittavien muutosten aikaansaamisessa ja viestin viemisessä  kuluttajille.  Näin voimme yhdessä edistää kestävämpää ruuantuotantoa.  

Carbon Actionin keskeinen toimintaperiaate on kaikkia hyödyttävä yhteistyö, jossa toimia voidaan suunnata toisilta oppien. Carbon Action -tiedeyhteisö tarvitsee viljelijöiden ja yritysten apua ja laajaa kokemuspohjaa, jotta tiede voisi tuottaa käytännössä toteutettavia ratkaisuja.  Carbon Actionin tiedeyhteisön tulokset taas kiinnostavat osallistuvia yrityksiä ja maatalouden ammattilaisia.  

Liittymällä Carbon Action -yritysalustaan yrityksellä on ainutlaatuinen mahdollisuus saada nopeasti tuoreinta tutkimustietoa. Jaamme tietoa hiilensidonnan edistämisestä ja muista terveen maaperän hyödyistä kuten esimerkiksi rehevöitymisen vähenemisestä ja luonnon monimuotoisuuden paranemisesta. Hankkeessa mallinnetaan myös mahdollisen hiilen markkinapaikan toimintamekanismeja ja -periaatteita.  

Yhteistyössä yrityksen, BSAG:n ja tutkijoiden välillä voidaan kehittää mm. yrityksen hankintakriteerejä, vahvistaa vastuullisuusviestintää, kouluttaa viljelijöitä ja yrityksen työntekijöitä sekä selvittää millä muilla keinoilla yritys voi hyödyntää Carbon Actionin kehittämiä menetelmiä kestävämmän liiketoiminnan rakentamisessa. Näin yritys voi toteuttaa kestävän kehityksen strategiaansa esimerkiksi vähentämällä päästöjään, edistämällä kestävämpien tuotteiden saattamista markkinoille ja vaikuttamalla kuluttajien asenteisiin ja ostokäyttäytymiseen.  

Carbon Action -yritysalusta kokoaa yhteen osallistuvat yritykset ja ryhmä tapaa säännöllisesti. Myös tutkijat ja hankkeen muut asiantuntijat osallistuvat yritysyhteistyöhön. Tavoitteena on edistää osaamisen ja tietojen vaihtoa sekä uusien ideoiden ja innovaatioiden syntymistä Carbon Actionin vaikuttavuuden lisäämiseksi.   

Tällä hetkellä mukana ovat Altia, Valio, SOK, Apetit ja Fazer. Käymme jatkuvasti aktiivisia keskusteluja uusien yritysten mukaan saamiseksi.


Valikoidut Altian sopimusviljelijät ovat mukana Carbon Actionin hiilitiloina. Altia maksaa maanäytteiden analysoinnista koituvat kustannukset. Lue lisää täältä.


Valio osallistuu Carbon Actioniin kouluttamalla maitotilallisensa hiiliviljelijöiksi. Ensimmäiset koulutukset on jo pidetty, ja tavoitteena on saada kaikki tilalliset koulutettua vuoteen 2035 mennessä. Lue lisää täältä.


S-ryhmä osallistuu Carbon Actionin yritysalustaan, ja rahoittaa vuoden 2019 syksyllä tehtävää metrin maanäytteiden ottoa. Lue lisää täältä.


Apetitin Räpin koetila on mukana yhtenä Carbon Actionin hiilitiloista. Apetit pyrkii edistämään kestävää ruokaketjua ja tuotteistamaan hiiliviljelyä sopimusviljelijöidensä kautta. Lue lisää täältä.


Fazer-konserni on tullut mukaan Carbon Action -alustalle liittämällä ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja hiilen sitomisen maaperään vahvasti osaksi kestävää viljantuotantoa edistävää viljavisiotaan. Lue lisää täältä.


Kerromme mielellään lisää hankkeestamme! Ole siis yhteydessä! 
Michaela Ramm-Schmidt, johtaja yritysyhteistyö 

michaela.ramm-schmidt@bsag.fi 

Puh. 040 525 0509 

Yhteistyössä