ILMASTO - MAAPERÄ - ITÄMERI

Mikä hiilipilotti?

Carbon Action -hiilipilotin tavoitteena on edistää ilmastoystävällisten viljelykäytäntöjen yleistymistä Suomessa sekä auttaa viljelijöitä löytämään omille tiloilleen sopivia, hiiltä maahan varastoivia viljelytoimia. Mukaan hiilipilottiin pääsee sata vapaaehtoista tilaa, jotka haluavat olla edistämässä hiilen varastoitumiseen liittyvää tutkimusta, sekä jalkauttamassa siihen liittyviä viljelykäytäntöjä Suomeen.

Miten hiilipilotti toimii?

Hiilipilotti on viljelijälähtöinen hanke, ja se muotoutuu jatkuvasti vuorovaikutuksessa viljelijöiden kanssa. On käynyt selväksi, että viljelijät toivovat saavansa uutta faktatietoa hiilen varastoimiseen ja pellon kasvukuntoon liittyvistä asioista, ja sitä hankkeessa tullaan tarjoamaan. Tiedon lisäksi hanke tarjoaa laajan kirjon erilaisia tapoja olla edistämässä hiiltä varastoivien viljelytapojen kehittämistä sekä tietoisuuden lisäämistä niistä. Hiilipilotti tarjoaa mukana oleville tiloille mahdollisuuden verkostoitua, luoda omia paikallisia pienryhmiä sekä tilaisuuden jakaa kokemuksia koko Suomen kattavan hiilitilaverkoston kanssa. Jokainen hiiliviljelijä saa osallistua hiilipilottiin oman kiinnostuksensa ja mukaan – vähän tai paljon, mutta joitain asioita jokaiselta osallistuvalta tilalta edellytetään.

Mitä hiilitiloilla tehdään?

Hiilitilat pääsevät toteuttamaan ja kokeilemaan pelloillaan omaan tarpeeseensa sopivia viljelytoimenpiteitä, jotka tähtäävät hiilen varastoimiseen ja maan kasvukunnon parantamiseen. Sadan hiilitilan joukosta valitaan tarkemman tarkastelun kohteeksi kymmenen tilaa, joilla tutkitaan syvällisemmin keinoja nopeuttaa hiilen varastoitumista maaperään. Mukana on myös Qvidjan tila, jolla tutkitaan monia asioita samanaikaisesti. Tavoitteena on kuitenkin saada kaikilta tiloilta tutkimuskäyttöön soveltuvaa aineistoa, joten jokainen tila on osaltaan mukana viemässä tutkimusta eteenpäin, sekä kehittämässä toimenpiteitä, joilla peltomaat saadaan maksimaalisesti hiiltä varastoiviksi.

Jotta hiilipilotin tavoitteet tutkimuksen ja viljelytoimenpiteiden kehittämisen osalta toteutuisivat, tiloilta edellytetään:

 • Yhden, noin kolmen hehtaarin kokoisen lohkon valinta testilohkoksi, jossa on koeosio ja verrokkiosio
 • Maanäytteiden otto hankkeen alussa testilohkoilta, sekä tarkat muistiinpanot toimenpiteistä ja niiden kustannuksista
 • Multavuudenhoitosuunnitelman tekeminen testilohkolle ja sen noudattaminen
 • Sitoutuminen hankkeen koulutuksiin (yksi lähialoituskoulutus, muissa etämahdollisuus)
 • Vastaaminen kyselyihin ja/tai haastatteluihin (max. 2 vuodessa)
 • Toivomme myös osallistumista suljettuun keskusteluryhmään
 • Tarkemmat tiedot saa hiilitilaksi hakeutumisen jälkeen

Esimerkkejä pelloilla tehtävistä toimenpiteistä:

 • Yhteyttämisen lisääminen kasvipeitteisyyttä lisäämällä, kasvuaikaa pidentämällä sekä satotasoja kasvattavilla lajike- ja lajivalinnoilla
 • Maan rakenteen ja kasvukunnon parantaminen
 • Muokkauksen keventäminen
 • Multavuuden lisääminen lannalla, kierrätyslannoitteilla ja maanparannusaineilla
 • Viljelykasvivalikoiman ja viljelykierron monipuolistaminen

Hankkeeseen osallistuvat hiiliviljelijät saavat:

 • Starttipaketin
 • llmaista koulutusta hiilen varastoimiseen ja maan kasvukuntoon liittyen sekä mahdollisuuden vaikuttaa koulutusten sisältöihin, vierailukohteisiin ja paikallistoimintaan
 • Keinoja saavuttaa paremmin voiva maaperä ja hyvä kasvukunto, joiden myötä voidaan saada
  • paremmat satotasot ja omavaraisuusasteen lisääntyminen
  • parempi pellon puskurikyky vaihtelevissa olosuhteissa
 • Hiiliviljelijöiden verkoston ja vertaistukea muilta viljelijöitä
 • Pääsyn uusimpaan ja parhaaseen globaaliin tietoon hiiliviljelystä
 • Mahdollisuuden toimia aktiivisena edelläkävijänä, globaalien ja paikallisten haasteiden – kuten ilmastonmuutoksen ja Itämeren ongelmien – ratkaisijana sekä hiiltä varastoivien viljelymenetelmien kehittäjänä ja niiden tutkimuksen edistäjänä

SATA TILAA ON NYT VALITTU!

Kysy lisää!

Viljelijäyhteyshenkilö, BSAG
Sanna Söderlund
sanna.soderlund@bsag.fi
puh. 040 777 5515