Webbinarium 21.10: ​ Bättre bördighet och mullhalt ​ – hur svenska odlare lyckats få mera skörd​

21.9.2021

Tidpunkt: 21.10 kl. 10.00-11.00
Plats: via Microsoft Teams

Hur bär sig jordbrukare i vårt grannland åt för att höja mullhalten och skördenivån? Kunde metoderna anpassas och tillämpas på finländsk åkermark? Under webbinariet får vi höra om svenska odlares erfarenheter av åtgärder som förbättrar bördigheten.

Växtodlingsrådgivare Martin Pettersson från Hushållningssällskapet i Örebro berättar om hur svenska jordbrukare lyckats höja både mullhalten och skördenivån. Det handlar om mera höstsådda grödor i växtföljden, tillsats
av organiska jordförbättringsmedel, optimerad gödsling, med flera åtgärder. Martin jobbar med Greppa Näringenprojektets bördighets- och mullhaltsmodul inom växtodlingsrådgivningen.

Under webbinariet finns tid för frågor och diskussion.

Du kan se webbinariet här!

Välkommen!

Inbjudan i PDF-format


Har du frågor?
Kontakta Anne Antman,
tfn. 040 650 3690,
anne.antman@bsag.fi

Webbinariet ordnas av Carbon Action Svenskfinland-projektet.

Läs även dessa

Håll dig uppdaterad om regenerativt jordbruk och Carbon Action Svenskfinland!

Carbon Action

Webbinarium 23.11.2022: Effektiv ogräsreglering med mindre växtskyddsmedel och jordbearbetning

Evenemangskalender

Svara på enkäten och påverka Carbon Actions svenskspråkiga verksamhet

Nyheter

Fältträffar i Österbotten juni 2022 − goda skördar med mindre kostnader

Carbon Action

Försäljning av kolkrediter – en ny, realistisk inkomstkälla för jordbrukaren?

Blogg