Webbinarium 18.2: Förbättra markens bördighet med fånggrödor

14.1.2021

Tidpunkt: 18.2. kl. 10–11.30
Plats: via Microsoft Teams

Fånggrödor är synnerligen mångsidiga. De ökar det gröna växttäcket och mängden organiskt material i marken, främjar kolinlagringen i marken, gör växtföljden mera varierande och marken bördigare. Fånggrödan kan sås som bottengröda i produktionsgrödan eller genast efter att produktionsgrödan har skördats.

Göran Bergkvist, SLU

Vad behöver man beakta när man planerar att odla fånggrödor? I det här webbinariet besvarar Göran Bergkvist, docent och universitetslektor i växtodlingslära vid Sveriges lantbruksuniversitet, den frågan. Han berättar också om fånggrödors förfruktsvärde och ger tips på hur och när fånggrödorna ska sås och hur och när de borde avslutas.

Tony Hydén, som är jordbrukare och verksamhetsledare för andelslaget Lappträsk Farmarna, berättar om sina erfarenheter av odlingen av fånggrödor.

Du kan se webbinariet här!

Har du frågor? Kontakta Anne Antman, tfn. 040 650 3690, anne.antman@bsag.fi

Inbjudan i PDF-format.

Läs även dessa

Håll dig uppdaterad om regenerativt jordbruk och Carbon Action Svenskfinland!

Carbon Action

Webbinarium 23.11.2022: Effektiv ogräsreglering med mindre växtskyddsmedel och jordbearbetning

Evenemangskalender

Svara på enkäten och påverka Carbon Actions svenskspråkiga verksamhet

Nyheter

Fältträffar i Österbotten juni 2022 − goda skördar med mindre kostnader

Carbon Action

Försäljning av kolkrediter – en ny, realistisk inkomstkälla för jordbrukaren?

Blogg