Jordmånen

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Ta tag i kolterminologin

Vårda markens struktur

Markorganismer

Jordhälsa

Att undersöka markstrukturen är viktigt

Växttäcket skyddar

Mull ökar markens produktionspotential

Observationer ute på åkern – video om marken

Markmyller