Saara Kankaarinta och Carbon Action nominerade till Nordiska rådets miljöpris

28.7.2020

Saara Kankaarinta och Carbon Action-plattformen har blivit nominerade till Nordiska rådets miljöpris. Priset ges till en aktör som på ett föredömligt sätt har lyckats integrera respekten för miljön i sin verksamhet eller som på annat sätt har gjort en extraordinär insats för miljön.

Sedan 1995 har priset delats ut tillsammans med Nordiska rådets övriga priser, som till exempel litteraturpriset. Temat för Nordiska rådets miljöpris 2020 är biologisk mångfald och dess betydelse som källa till välbefinnande och en förutsättning för våra liv. Bedömningskommitténs uppgift är att välja de initiativ bland kandidaterna i den första nomineringsrundan, som bidragit till den biologiska mångfalden på ett betydande sätt.

Syftet med verksamheten inom Carbon Action är att främja kolinlagring från atmosfären i åkermarken genom olika jordbruksmetoder och att vetenskapligt påvisa inlagringen. För Carbon Action är biologisk mångfald både ett mål och ett medel: ett rikt ekosystem i åkern bidrar till bättre motståndskraft och effektivare kolinlagring.

Carbon Action, som grundats av Saara Kankaanrinta, har utvidgats till en internationellt sett unik plattform som omfattar 100 pilotgårdar, flera forskningsprojekt och företag i livsmedelskedjan. Kolbindande jordbruk som utförs i samband med livsmedelsproduktionen hejdar klimatförändringen och förbättrar livsmedelssäkerheten när väderleksförhållandena blir mer extrema. En välmående mark myllrar av liv och näringsämnena hålls kvar för grödorna tack vare dess struktur, istället för att rinna ut i vattendragen och orsaka övergödning.

”Att kombinera arbetet med klimatet, Östersjön och den biologiska mångfalden och att vända paradigmet inom jordbruket är ytterst viktigt. Samarbetet gör projektet effektivt: vi har med oss toppforskare, entusiastiska jordbrukare och banbrytande företag. Det är därför de internationella nätverken är mycket intresserade för våra resultat, säger Kankaanrinta.

”Nominering är naturligtvis en ära och självklart gäller det hela konsortiet. Meteorologiska institutet koordinerar forskningen som involverar flera forskningsinstitut. Utan samarbetet med vidsynta jordbrukare skulle vi riskera att stanna på en teoretisk nivå eller producera lösningar som ser bra ut på papper, men som är odugliga i praktiken. Här förverkligas i hög grad idén om att helheten är mer än summan av dess delar”, sammanfattar Kankaanrinta.

Miljöpriset är det enda priset av Nordiska rådet som kan nomineras av vem som helst. I år har ett rekordantal nordbor utnyttjat möjligheten. I nästa fas nominerar de nationella bedömningskommittéerna sina kandidater till finalen. En nordisk bedömningskommitté sammanträder och väljer en vinnare, som publiceras den 27 oktober 2020.

Läs även dessa

Håll dig uppdaterad om regenerativt jordbruk och Carbon Action Svenskfinland!

Carbon Action

Webbinarium 23.11.2022: Effektiv ogräsreglering med mindre växtskyddsmedel och jordbearbetning

Evenemangskalender

Svara på enkäten och påverka Carbon Actions svenskspråkiga verksamhet

Nyheter

Fältträffar i Österbotten juni 2022 − goda skördar med mindre kostnader

Carbon Action

Försäljning av kolkrediter – en ny, realistisk inkomstkälla för jordbrukaren?

Blogg