Regenerativt jordbruk i Nordösteuropa

Projekt:  Regenerativt jordbruk i Nordösteuropa

Tidsperiod: 2020-2021

Ansvarig:  Ulrika Wikström, Kaj Granholm (BSAG), ochEija Hagelberg (BSAG)

Finansiärer: Tor-Magnus Enars stiftelse

Projektet undersökte de rådande förhållandena för odling av maltkorn i Finland, Polen och Litauen samt möjligheterna för att främja regenerativ odling. Syftet var att öka förståelsen för potentialen av regenerativa odlingsmetoder för maltkornsodling under de rådande förhållandena i respektive område. Därtill ämnade projektet att identifiera behov och möjligheter för informationsutbyte områdena emellan och kartlägga behoven för jordbrukarnas kompetensutveckling.

Projektet kom att anlita både goda befintliga kontakter bestående av lokala aktörer (rådgivande organisationer, forskningsinstitut) och Viking Malts kontraktsbönder.