Projekt: Regenerativ odling: genomförbarhetsstudie om kunskapsöverföring och samarbete i Nordösteuropa

Tidsperiod: 2020–2021

Ansvariga: Ulrika Wikström, Kaj Granholm BSAG ja Eija Hagelberg BSAG

Finansiär: Tor-Magnus Enaris fond


Kort om projektet:

Projektet undersöker de rådande förhållandena för odling av maltkorn i Finland, Polen och Litauen och möjligheterna för att främja regenerativ odling. Syftet är att öka förståelsen för potentialen av regenerativa odlingsmetoder för maltkornsodling under de rådande förhållandena i respektive område. Därtill ämnar projektet att identifiera behov och möjligheter för informationsutbyte områdena emellan och kartlägga behoven för jordbrukarnas kompetensutveckling.

Projektet kommer att anlita både goda befintliga kontakter bestående av lokala aktörer (rådgivande organisationer, forskningsinstitut) och Viking Malts kontraktsbönder.