KLIMATET - JORDMÅNEN - ÖSTERSJÖN - BIODIVERSITETEN

Onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Projekt: Innehållsproduktion till Grunderna i regenerativt jordbruk

Tidsperiod: 2020–2021

Ansvarspersoner: Michaela Ramm-Schmidt, BSAG (michaela.ramm-schmidt@bsag.fi), Eija Hagelberg, BSAG, (eija.hagelberg@bsag.fi)

Konsortium: BSAG ansvarar för projektet, se medverkande här (på finska)

Finansiär: Sitra (kursen i sin helhet har flera finansiärer)

Kort beskrivning: Grunderna i regenerativt jordbruk erbjuder jordbrukare aktuell och vetenskapsbaserad information om jordbruksmetoder som förbättrar marken, skördarna och miljön. Kursen är kostnadsfri och öppen för alla och erbjuder mångsidigt inlärningsmaterial och praktiska verktyg som kan tillämpas på den egna gården.

Sitra finansierade särskilt produktionen av råmaterial, dvs. möjliggjorde att BSAG:s personal, utomstående experter och jordbrukare producerade kursinnehållet på finska och svenska. En avsevärd del av innehållet producerades av ProAgrias rådgivare utan extra kostnad.

Grunderna i regenerativt jordbruk publicerades på finska och svenska den 9 februari 2021. Webbplatsen och kursen finns här. Läs pressmeddelandet om lanseringen.

Materialet producerat av BSAG har enligt finansieringsavtalet publicerats under creative commons-licens och är tillgängligt här.