KLIMATET - JORDMÅNEN - ÖSTERSJÖN - BIODIVERSITETEN

DEEP-SOM

Projekt: Bildning och dynamik av jordens organiska material i djupa jordskikt (DEEP- SOM)

Tidsperiod: 2021–2025

Ledning av konsortiet: Jussi Heinonsalo, Helsingfors universitet (jussi.heinonsalo@helsinki.fi)

Konsortium: Helsingfors universitet, Meterologiska institutet, Laboratoire de Géologie, Sorbonne Université, The French National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture, Wageningen University and Research, och Chinese Academy of Sciences

Finansiär: Finlands Akademi

Kort beskrivning:

Jordens organiska material bildar ett av de största kollagren på jorden. På grund av jordens höga kolinlagringspotential och markens låga enhetskostnader har tillökningen av organiskt material i jordbruksmark på olika sätt blivit ett av de viktigaste sätten att stävja klimatförändringen. Syftet med DEEP-SOM -projektet är att forska hur det permanenta kolbeståndet i djupare jordskikt bildas och hur växternas rötter och biologi påverkar detta. Det unika med projektet är att projektet fokuserar på att undersöka djupa jordskikt som undersökts väldigt lite, och kombinerar nyckelfaktorer som påverkar kolinlagringen: mineralbundet och partikelformigt kol, näringsbalans, växter med djupa rötter, mikrobiologi och nya kemiska analyser samt åldersestimeringen av organiskt material. Resultaten kan användas för att bidra till utvecklingen av klimatmodeller och för att bedöma effektiviteten av klimatförändringspolitiken.

DEEP-SOM-projektet, som leds av biträdande professor Jussi Heinonsalo, har beviljats fyra års finansiering 2021-2025 från Finlands Akademi. Projektets samarbetsorganisationer är Helsingfors universitet och Meteorologiska institutet i Finland, Laboratoire de Géologie (Fr), Sorbonne Université (Fr), The French National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture, Wageningen University (NL) and Research, och Chinese Academy of Sciences.