KLIMATET - JORDMÅNEN - ÖSTERSJÖN - BIODIVERSITETEN

BIOHILA

Projekt: Exakt information om åkrarnas biomassa för jordbrukets kolbalansberäkningar genom att kombinera satellit- och fältmätningar samt ekosystemmodeller (BIOHILA)

Tidsperiod: 2021–2023

Konsortium: Meteorologiska Institutet (FMI), Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK), Biocode Oy och Valio Oy

Ledning av konsortiet: Jari Liski (FMI), Iivari Kunttu (HAMK), Ernesto Hartikainen (Biocode) och Juha Nousiainen (Valio)

Finansiär: Jord- och skogsbruksministeriet, forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet (Hiilestä kiinni)

Kort beskrivning: Projektets huvudsyfte är att utveckla en metod som producerar exakt information om åkrarnas biomassa och användning av denna information i jordbrukets kolbalansberäkningar, i klimatarbetet vid den offentliga och privata sektorn samt i livsmedelproduktionens operativa verksamhet.

Projektet skapar en metod för uppskattning, kartläggning och modellering av åkrarnas biomassa, och metoden kopplas ihop med de centrala beslutsfattande och operativa redovisningsapplikationer som används för klimatlösningar inom jordbruket: växthusgasinventarier och scenariosystem, koldioxidkompensationer samt koldioxidavtryckets räknare menat för livsmedel. Denna metod är lämplig för åker- och lantgårdsspecifika kolbalansberäkningar och kan ge information om den årliga tillväxttrenden av biomassa samt kolbalans på åkernivå genom att utnyttja satellitbilder.

I BIOHILA-projektet utvecklas en metod som producerar exakt information om åkrarnas biomassa genom att kombinera satellit- och fältmätningar samt ekosystemsmodellering (1 och 2) och sätt att utnyttja denna information i kolbalansberäkningarnas applikationer (3 och 4). Siffrorna hänvisar till projektets arbetspaket; det femte arbetspaketet ansvarar för kommunikation och interaktion. Bild: Jari Liski.