Viltåker

3.6.2020

En viltåker lockar till sig älgar, rådjur och fågelvilt och hjälper till att hålla dem borta från sädesåkrarna. Viltåkrarnas grödor lockar också till sig insekter, fjärilar och bin. En viltåker med växttäcke över vinterhalvåret spelar också en viktig roll i att bromsa avrinningen av näringsämnen från åkern till vattendrag. 

Att anlägga en viltåker kräver noggrann planering – man måste känna till djurens rutter och åkerns skick. Det gäller också att hitta en lämplig viltfröblandning. Rekommendationer för vilt finns på finska här Riistasiemen Oy.

Ladda ner Järki-projektets infokort om viltåkrar!

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning