Video om biologisk mångfald

3.6.2020

Biologisk mångfald har undersökts redan länge på Jenas universitet i Tyskland. Läs om forskningen i Jena här. Sidorna innehåller massor av färsk forskning att läsa (på engelska).

Det har visat sig att ju mer biologisk mångfald (diversitet) det finns under och över ytan, desto större blir skördarna. Den biologiska mångfalden ökar också i synnerhet motståndskraften och stabiliteten (resiliens) gentemot olika yttre förhållanden och hot.

Den engelskspråkiga videon nedan framställer betydelsen av biologisk mångfald på ett väldigt tydligt sätt. Det lönar sig att ta en titt, även för den som kämpar med engelskan, eftersom videon är visuellt mycket berättande.

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning