Växttäcket skyddar

3.6.2020

Häftiga höstregn och smältvatten från vinterns snötäcke sliter på åkrarna. Jordmaterial och näringsämnen rinner ut i vattendragen och åkerjordarna utarmas. I finländska förhållanden är växttäcke vintertid ett viktigt verktyg. Det skyddar markytan från erosion och minskar risken för utlakning av näringsämnen från åkrarna. Med tanke på kolinlagringen är det viktigt att åkrarna har ett assimilerande, grönt växttäcke en så stor del av året som möjligt.

Läs mer om hur växttäcket förhindrar erosion och upprätthåller den biologiska mångfalden på Järki-projektets infokort!

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning