Vattenhushållning

3.6.2020

På de flesta åkrar i Finland är dränering en förutsättning för odling. Nästan 60 % av Finlands åkerareal är täckdikad och täckdikena borde underhållas regelbundet. När man har fått bort överskottsvattnet från åkern är det ändå inte längre bråttom någonstans. Slingrande, naturenliga grundtorrläggningsfåror främjar naturens mångfald. Bredare kanter och skyddszoner håller kvar näringsämnen och fasta partiklar.

Läs mer om hur åkrarnas vattenhushållning på Järki-projektets infokort!

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning