Vårda markens struktur

25.2.2021

Den här videon, som togs fram inom ramen för I SLU:s och LRF:s Goodla-projekt, erbjuder en konkret introduktion i markstruktur.

”Kunskap om markens struktur och dynamik gör det möjligt att utveckla strategier kring odlingssätt och bearbetningsmetoder som bibehåller eller förbättra markens struktur och bördighet. Här får du lära dig hur du kan minska risken för packningsskador”, lyder videons beskrivning på YouTube.

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning