Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

19.4.2022

Läs även dessa

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning

Formning av åkerns yta