Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

17.9.2021

Aggregatstabiliteten avslöjar en hel del om jordhälsan. De stabila aggregaten bildar ett poröst skikt mellan marken och luften. Genom det kan regnvatten komma ner i marken, koldioxid som uppstår i marken komma uppåt och odlingsväxten gro.

Gör ett enkelt test för att definiera aggregatstabiliteten enligt instruktionerna i OSMO-projektets infokort:

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Förhindrande av markpackning

Formning av åkerns yta