Skötsel av bäckar

3.6.2020

Nästan alla bäckar som rinner genom åkerområden har rensats och ställvis rätats ut för torrläggning. Med metoderna för naturenligt vattenbyggande kan man dels skapa förutsättningar för fåran att utvecklas naturligt, dels minska behovet av underhåll och skära ned underhållskostnaderna. Målsättningen är att både förbättra åkrars dräneringstillstånd och skydda fiskars, kräftors och övriga organismers livsmöjligheter i fårorna.

I Finlands Miljöcentrals broschyr berättas om planering och förverkligande av ett naturenligt förbättrings- eller underhållsprojekt. (Broschyren är från år 2009 och innehåller en del föråldrad information om olika myndigheter.)

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning