Rotationsbete

3.6.2020

Rotationsbete går ut på att dela in betesmarken i fållor som djuren betar under korta tidsperioder, i medeltal 1–3 dagar åt gången. Att flytta på de betande djuren ofta mellan fållorna efterliknar deras naturliga sätt att beta – frigående skulle de beta sig igenom ett område åt gången och vända tillbaka till startpunkten senare. De genombetade områdena får således tid att återhämta sig. 

Videon nedanför visar hur rotationsbetet går behändigt till med ett mobilt stängsel. 

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning