ProAgrias guide om vall

13.11.2020

ProAgrias guide hjälper dig känna igen lämpliga växter för
vallen. Ladda ner guiden här.

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning