Den pollinerarvänliga gården

14.3.2022

Den här guiden presenterar ”Den pollinerarvänliga gården”-konceptet för finländska odlare och fördjupar deras kunnande så att varje odlare kan utveckla sin gård i en mera pollinerarvänlig riktning. Guiden erbjuder bakgrundsinformation om pollinerarna i Finland och pollineringens betydelse för lantbruket. Guiden presenterar också forskningsdata och experters åsikter samt ger råd om de bästa åtgärderna och lösningarna till att utveckla gårdarna i en mera pollinerarvänlig riktning.

Guiden består av två delar. Den första delen “Pollinering och pollinerarna” innehåller teori och bakgrundsinformation om pollinerare. Vilken är pollinerarnas betydelse och vad innebär förlusten av pollinerare? Den andra delen “Den pollinerarvänliga gården” är lösningsinriktad. Den beskriver karaktärsdragen för en pollinerarvänlig gård och presenterar åtgärder med vilka man kan göra sin egen gård mera pollinerarvänlig.

I tidigare upplagor av guiden fanns ett tryckfel på sida 21 angående mängden växtskyddsmedel som säljs i Finland. I den tredje upplagan (november 2022) har tryckfelet korrigerats.

Se hur en blommande skalbaggsås anlades på Vierelä gård i Vichtis på våren 2021. Välj svensk textning.

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning

Formning av åkerns yta