Observationer ute på åkern – video om marken

3.6.2020

Hurdana skikt består åkermarkens profil av? Hur djupt ner i jorden går växternas rötter? Vilka jordlager är packade och hur ser en bra smulstruktur ut?

På Carbon Action-kolodlarnas utflykt till Qvidja den 12. juni 2019 riktade vi blicken ner i marken – se videon nedanför! (Videon är på finska, men har svensk textning.)

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning