Mull ökar markens produktionspotential

3.6.2020

En högre mullhalt ger många fördelar, bl.a. bättre markstruktur, större odlingssäkerhet, mera växttillgängligt vatten och ett större förråd av näringsämnen i marken. Mull består till ungefär hälften av kol. Det finns mera kol lagrat i det organiska materialet i marken än vad det finns i atmosfären och alla växter sammanlagt. Att lagra mera kol i marken motverkar klimatförändringen.

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning