Markmyller

1.6.2020

Visste du att marken innehåller mer än en fjärdedel av världens levande arter? Djuren och mikroberna som lever i marken spelar en viktig roll för åkern – de bryter bland annat ned organiskt material, frigör näringsämnen från det, förbättrar markens aggregatstruktur och bryter ned skadliga ämnen. Den finska åkermarken innehåller i medeltal 1,5–3 ton mikrober och smådjur per hektar, och på de mest fruktbara åkrarna många gånger mer.  

Se Järki-projektets infokort för mer information om arterna i marken. 

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning