Kostnader för maskinarbeten och entreprenadpriser

22.3.2021

TTS Arbetseffektivitetsföreningen har samlat in realiserade kostnader för maskinentreprenader från jordbruksföretagare. Priserna publiceras som genomsnittspriser och prisvariationen beräknas enligt standardavvikelsen. Priserna för jordbruksarbeten varierar betydligt, men statistiken underlättar uppskattningen av kostnaderna och entreprenadpriserna.

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning