Jordhälsa

3.6.2020

Marken är i gott skick då de kemiska, fysiska och biologiska faktorerna är i skick. En bra åkerjord andas, släpper igenom vatten, är näringsrik och har en god aggregatstruktur. Genom att förbättra markstrukturen kan man öka åkerns produktivitet samtidigt som man skyddar vattendragen. Näringsämnena hålls kvar i åkern tillgängliga för odlingsväxterna.

En mångsidig växtföljd hjälper till att hålla växtskadegörare och ogräs under kontroll.

Läs mer på Järki-projektets infokort!

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning