Jordbrukets vattenvård och vård av jordmånen

3.6.2020

Vård av odlingsmarken är en viktig del av jordbrukets vattenvård. Fungerande vattenhushållning är avgörande för jordhälsan. Under Vattenhushållningskvällen som ordnades på Sjundeå Bad 19 mars 2019 fick publiken höra expertföreläsningar om markvård och vattenhushållning samt ställa frågor till experterna i en paneldiskussion ledd av agronom Gustav Rehnberg. Kvällens experter var agronom Jussi Knaapi, professor Kristina Lindström, odlare Mathias Weckström, projektchef Katrine Möller Sörensen från Tullstorpså-projektet i Sverige och specialplanerare Harri Aulaskari.

Se en inspelning av föreläsningarna och paneldiskussionen här.

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning