Jordbearbetning, hur och varför?

3.6.2020

Borde jag bearbeta eller låta bli? Är plöjning skadligt och varför är det skadligt? Det talas mycket om jordbearbetning och det är också en av odlarens årliga odlingsåtgärder på ett eller annat sätt.

En väsentlig del av kolinlagrande jordbruk är en helhetssyn i vilken ingår växelbruk, skötsel av åkermarken och jordbruksmarkens biologiska mångfald i tillägg till strävan till att lagra in kol. Därför kan man inte säga att man genom att följa eller undvika en viss metod automatiskt sysslar med kolinlagrande jordbruk.

Det är i alla fall nyttigt att ha växttäcke på jorden i så stor utsträckning som möjligt under hela året – så att det uppstår rikligt med assimilationsdagar. Då man följer den här principen är det inte lämpligt med årliga höstplöjningar eller odling av ettåriga grödor utan bottengrödor, men inte heller traditionell direktsådd utan bottengrödor.

(Material på kommande)

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning