Holistiskt jordbruk

22.3.2021

Holistic Management®, alltså holistiskt jordbruk, är ett ramverk för beslutsfattande, som erbjuder konkreta verktyg för planering och utveckling av verksamheten utgående från gårdens unika situation. Med hjälp av det kan man integrera de olika delområdena inom hållbar utveckling i den dagliga verksamheten på gården.

Läs holistic management-utbildaren Philipp Mayers infopaket om ämnet!

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning