Guide för gödsling med återvunnen gödsel

3.6.2020

Naturresursinstitutet har gett ut en guide om återvunnen gödsel och praxis kring dess användning.

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning