Gödselkraft

3.6.2020

Stallgödsel är mycket värdefullt, även mätt i euro. Stallgödseln innehåller stora mängder näringsämnen och har jordförbättrande egenskaper. Det är definitivt värt att investera i att ta tillvara och använda stallgödsel.

Stallgödsel blir ett problem när det finns för mycket av det på fel ställe. Samarbete mellan gårdarna spelar en viktig roll i återvinningen av gödselns näringsämnen!

Läs mer om möjligheterna som stallgödsel ger i informationskortet som producerats av Järki-projektet

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning