Formning av åkerns yta

17.9.2021

Målet med att forma åkerns yta är att förhindra ytavrinningen från att samlas på ett ställe, minska erosionen och förbättra åkerns upptorkning. Man kan i liten skala forma ytan själv med ett schaktblad eller en sladd, större arbeten utförs med en automatstyrd planeringssladd.

Läs mera i infokortet utarbetat av OSMO-projeket:

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning