Förhindrande av markpackning

17.9.2021

Markpackning försämrar skördenivån, växternas tillväxt och markens vattenhushållning. Med allt ensidigare växtföljder och allt tyngre maskiner har markpackningsriskerna ökat betydligt under de senaste decennierna. Genom att åtgärda dessa samma faktorer (växtföljden, tidpunkten för arbetena och maskinernas vikt) kan man också minska markpackningen.

Läs mera i infokortet utarbetat av OSMO-projeket:

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Formning av åkerns yta