Betesguide: Betesbruk med maximal kolinlagring – hitta dina skiftens kolinlagringspotential

11.3.2021

Betesgång kan ordnas på åtskilliga sätt. Tuomas Mattilas ja Pyry Saarinens Betesguide, som publicerats inom ramen för Carbon Action, fokuserar på sätt att organisera betesgången så att man kan åstadkomma möjligast långa återhämtningsfaser för växterna före nästa avbetningsfas. Långa återhämtningsfaser gynnar såväl kolinlagringen och den biologiska mångfalden som djurhållaren: trots att intensiv rotation är arbetsdrygt ökar effektiv och välplanerad betesgång produktiviteten och förlänger betessäsongen.

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning