Bekämpningskonst

3.6.2020

Skickligt växtskydd baserar sig på förebyggande av skador. Integrerat växtskydd (IPM) gynnar naturliga metoder för att kontrollera sjukdomar, skadedjur och ogräs. Ifall de förebyggande åtgärderna inte räcker till, används främst fysiska, mekaniska och biologiska bekämpningsmetoder. Kemiskt växtskydd används så lite som möjligt. Till god bekämpningskonst hör att göra observationer på åkrarna med täta mellanrum. Man måste vara på alerten för att få bukt med hotfaktorerna redan innan skadan sker.  

Att sköta om jordhälsan är växtskydd. De livsviktiga markmikroberna är avgörande för odlingen. Bland annat rengör de odlingsmarken från skadliga ämnen och främjar uppkomsten av en hållbar av aggregatstruktur med hjälp av svampmycel och slemavsöndringar. I kolinlagrande jordbruk försöker man undvika speciellt användningen av fungicider, eftersom de är avsedda att utplåna de skadliga svamparna, men tar också bort nyttiga svampar. En åker i gott skick är bättre i stånd att klara anfall utifrån. Mångfalden stärker – ett mångsidigt växelbruk, dikesrenar och skyddszoner bidrar till att hålla åkrarna motståndskraftiga.  

Läs mer i infobladet producerat av Järki-projektet!  

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning