Att undersöka markstrukturen är viktigt

3.6.2020

Hjälpmedel för att bekanta dig med din åker

Att observera markstrukturen spelar en viktig roll i jordbruksarbetet, eftersom endast en åkermark i gott skick producerar bra skördar. Det finns flera hjälpmedel till hands för att undersöka jorden. Till exempel en spade och Markstrukturkortet, som producerats av OSMO-projektet, fungerar som viktiga verktyg vid sensorisk bedömning av markstrukturen.

En spade och ett kort för bedömning av markens struktur är lätta att ha med sig i traktorn och är till stor hjälp vid undersökning av jordstrukturen.

Videomaterial

Se videon Gör ett markstrukturtest för en närmare titt på hur du kan bedöma markstrukturen med hjälp av Markstrukturkortet.

Maskar trivs i välmående jord. Se videon Leta maskar i jorden för tips om hur du kan undersöka och tolka maskförekomsten på din åker.

Grödornas rötter berättar mycket om hurdan markstrukturen är i åkern. Växer rötterna obehindrat neråt, är rotsystemen rikliga? Eller förekommer det skarpa vinklar i rötterna som ett tecken på alldeles för tät mark? Se videon Hur växer rötterna?.

Videon Enkelt flasktest för att uppskatta aggregatstabiliteten beskriver hur man med enkla medel kan skapa sig en uppfattning om hur hållbara aggregaten i åkern är.

I videon Fyra enkla sätt att observera hur åkerjorden mår (nedan) finns samlat alla fyra sätt att observera marken som nämns ovan.

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning