Åkertäckdikning

17.11.2020

En god dränering förlänger den tid som kan användas för åkerbruket, när åkern torkar snabbt upp på våren och hålls längre torr på hösten. Det minskar den markpackning som maskinarbetet orsakar och förbättrar och bibehåller en god markstruktur.

Täckdikning blir vanligen aktuell då man märker att en tidigare täckdikad åker ofta är för våt eller om man vill täckdika en åker som har öppna diken.
I den här guiden sammanställd av Täckdikningsföreningen rf lyfts de viktigaste faktorerna som jordbrukaren bör beakta i ett täckdikningsprojekt fram. Här ingår planering, förverkligande, tillsyn över arbeten, kostnader och finansiering samt ansvars- och garantifrågor. I fokus står särskilt faktorer som påverkar täckdikningens kvalitet.

På Täckdikningsföreningens webbsajt finns också multimediapresentationer om täckdikningsprojekt och videor från olika arbetssteg, se mera här.

Läs även dessa

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den pollinerarvänliga gården

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Förhindrande av markpackning