Webbinarium 18.2: Förbättra markens bördighet med fånggrödor

Vad behöver man beakta när man planerar att odla fånggrödor? Under Carbon Action Svenskfinlands webbinarium 18.2 besvarade Göran Bergkvist, docent och universitetslektor i växtodlingslära vid Sveriges lantbruksuniversitet, den frågan. Han berättade också om fånggrödors förfruktsvärde och gav tips på hur och när fånggrödorna ska sås och hur och när de borde avslutas.

Tony Hydén, som är jordbrukare och verksamhetsledare för andelslaget Lappträsk Farmarna, berättade om sina erfarenheter av odlingen av fånggrödor.

Webbinarium 26.11: Bättre skördar genom minskad markpackning och förbättrad markstruktur

En god markstruktur lägger grunden för en god skörd. Markpackning försämrar skördenivåerna, odlingsväxternas tillväxt och åkerns vattenhushållning. I det här webbinariet berättar Thomas Keller, professor i markmekanik och jordbearbetning vid Sveriges lantbruksuniversitet, hur vi kan känna igen en packad åkermark och hur mycket markpackning kostar i form av lägre skördar.

Thomas Kellers presentation om markpackning.

Webbinarium 28.10.2020: Markens mikrober – odlarens viktiga medarbetare

I det här webbinariet tar professor Kristina Lindström oss på en tur genom markmikrobernas värld. Marken sjuder av liv och om vi förstår mikroberna och slår vakt om dem, så ser de i sin tur till att odlingen kan fortsätta framgångsrikt.

Kristina Lindströms presentation om markmikrober.

Webbinarium 8.10.2020: Jordbrukaren, odlingsmarken och klimatet – hur vinner alla tre på kolinlagrande jordbruk?

I Carbon Action Svenskfinlands första webbinarium ger Anne Antman från Baltic Sea Action Group en introduktion till kolinlagrande jordbruk och jordbrukaren Patrick Nyström om hur och varför han jobbar för bättre jordhälsa.

Anne Antmans presentation: Kolinlagrande jordbruk

Patrick Nyströms presentation: Kolinlagrande jordbruk på
Verkatakkila gård