KLIMATET - JORDMÅNEN - ÖSTERSJÖN - BIODIVERSITETEN

Publikationer av Carbon Action plattformen

Kolguide - översikt över kolet i marken och grunderna i kolbindande jordbruk

4.6.2020 | Jussi Heinonsalo (red.) Översättning: Mats Norrholm

Denna guide riktar sig till alla som är intresserade av kolbindningen i jordbruksmarken. Guiden tar upp grundläggande frågor om kolet i jordmånen, kollagren, processerna och mätningsmetoderna samt vad som påverkar lagringen av kol och hur den kan främjas.