KLIMATET - JORDMÅNEN - ÖSTERSJÖN - BIODIVERSITETEN

Jordmånen

Uppgifter i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Test med titerplatta för att definiera aggregatstabiliteten

Ta tag i kolterminologin

Vårda markens struktur

Markorganismer

Att undersöka markstrukturen är viktigt

Mull ökar markens produktionspotential

Observationer ute på åkern – video om marken