Marken är en livsviktig resurs – hur tar finlandssvenska jordbrukare hand om den? frågar den nya podcasten Odlingsmark

8.9.2021

Marken orsakar ofta bekymmer för jordbrukare. I dag lanseras podcastserien Odlingsmark som tar lyssnaren på en tur till olika gårdar i Svenskfinland. Fyra jordbrukare berättar bland annat om varför de valt att odla med fokus på marken, hur de gjort och hurdana resultat de fått se.

Regenerativt jordbruk är mångnyttigt jordbruk. Regenerativa metoder sätter fokus på marken och förbättrar jordhälsan, vilket gynnar bland annat klimatet och Östersjön, samtidigt som man producerar mat. Genom förbättrad jordhälsa kan man få större skördar i växlande väderförhållanden.

Men hur går det till i praktiken? I podcastserien Odlingsmark besöker vi fyra olika gårdar som ur sina olika, unika utgångslägen gått inför att odla mer regenerativt. En del har nyligen börjat utnyttja regenerativa metoder, medan andra har erfarenheter från en längre period.

“Alla gårdar är olika. Med podcastserien vill vi visa vad regenerativt jordbruk kan vara i praktiken. Olika gårdar och produktionsinriktningar kan hitta lämpliga verktyg ur den regenerativa odlingens verktygsback som gynnar verksamheten på den egna gården,” säger Anne Antman som är projektchef på BSAG och som intervjuade jordbrukarna i podcastserien.

I det första avsnittet besöker vi Nygård som är en konventionell växtodlingsgård belägen i Lappträsk i Östra Nyland. Robin och Jonna Nygård som odlar på gården bestämde sig för att gå med i Carbon Action-projektet och börja testa regenerativa metoder för att förbättra marken som utarmats av årtionden av ensidig odling.

I det andra avsnittet åker vi till Koskis gård i Salo. Koskis gård har anor sen 1600-talet och ägs i dag av Fredrik och Helena von Limburg Stirum. I avsnittet berättar Fredrik om naturbete och hur de utövar hållbar husdjursproduktion och jobbar för att bevara den biologiska mångfalden. I samtalet deltar Eija Hagelberg som har lång erfarenhet av att samarbeta med jordbrukare i vattenskydds-, markvårds- och mångfaldsfrågor.

I det tredje avsnittet besöker vi Magnus Selenius på Nyby gård i Esbo. Selenius deltar, liksom Robin och Jonna Nygård, i Carbon Action och sysslar förutom med regenerativt jordbruk också med växtförädling. I avsnittet får vi bland annat höra om vilka grödor som odlas på gården och hur.

Vi avrundar serien med att besöka Krämars gård i Ingå. I det avslutande avsnittet pratar vi med Nina Långstedt vars gård är en ekologisk växtodlingsgård. Nina har börjat tillämpa regenerativa metoder för tre år sedan och hon utför ofta olika experiment. Nina strävar efter att kontinuerligt lära sig nytt och i avsnittet diskuterar vi bland annat hurdant tänkande som finns bakom hennes verksamhet och beslut att tillämpa regenerativa metoder.

För den som är intresserad av att lära sig mer om regenerativt, Östersjö- och klimatvänligt jordbruk, erbjuder den kostnadsfria onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk kunskap som är tillämpbart i praktiken. Kursen är utformad i samarbete med forskare, jordbrukare, och rådgivare. Läs mera på regenerativtjordbruk.fi

Lyssna på Odlingsmark nedan eller på Spotify, där du också hittar Carbon Actions finskspråkiga podcast.

Läs även dessa

Håll dig uppdaterad om regenerativt jordbruk och Carbon Action Svenskfinland!

Carbon Action

Webbinarium 23.11.2022: Effektiv ogräsreglering med mindre växtskyddsmedel och jordbearbetning

Evenemangskalender

Svara på enkäten och påverka Carbon Actions svenskspråkiga verksamhet

Nyheter

Fältträffar i Österbotten juni 2022 − goda skördar med mindre kostnader

Carbon Action

Försäljning av kolkrediter – en ny, realistisk inkomstkälla för jordbrukaren?

Blogg