Lär dig om kolinlagrande jordbruk – följ med Carbon Action Svenskfinlands webbinarier i höst!

14.10.2020

Carbon Action Svenskfinland har inlett sin serie av webbinarier som under hösten och vintern kommer att behandla olika ämnen som relaterar till kolinlagrande jordbruk, markstruktur och jordhälsa. Inbandningen av det första webbinariet “Jordbrukaren, odlingsmarken och klimatet – hur vinner alla tre på kolinlagrande jordbruk?” är ute nu.

Under webbinariet den 8. oktober gav Anne Antman från Baltic Sea Action Group en introduktion till kolinlagrande jordbruk och jordbrukaren Patrick Nyström berättade om hur han och hans sambo jobbar för kolinlagring och bättre jordhälsa på Verkatakkila gård i Vichtis. Anne Antman presenterade hur kol lagras i marken och hur olika odlingsmetoder och bland annat jordarten påverkar markens kollager. Patrick Nyström o sin sida poängterade att en grundförutsättning för kolinlagrande jordbruk och en god jordhälsa är att åkerns vattenhushållning fungerar och berättade att de på Verkatakkila gård rensar en hel del diken varje år. Patrick berättade också om gårdens mångsidiga växtföljd och bearbetningsstrategi. Dessutom redogjorde han för hur odlingen av fånggrödor lyckats på gården.

Det inledande webbinariet nådde en bred publik. 114 personer, bland annat jordbrukare, rådgivare, myndigheter, och intressebevakare, deltog i webbinariet. Webbinarieserien, som är gratis och riktas till finlandssvenska jordbrukare och andra intresserade, fortsätter den 28 oktober. Då tar professor Kristina Lindström oss på en tur genom markmikrobernas värld. Markens mikrober är en enorm, i det långa loppet oersättlig resurs för odlaren. Mikroberna frigör näringsämnen för växterna och de spelar en central roll i kvävets, kolets och andra ämnens kretslopp. En rik mikroflora främjar både växthälsan och jordhälsan, samt förbättrar markstrukturen och påverkar kollagrets storlek i marken. Läs mer om webbinariet och anmälan här.

Du kan titta på inbandningen av webbinariet Jordbrukaren, odlingsmarken och klimatet – hur vinner alla tre på kolinlagrande jordbruk här.

Läs även dessa

Håll dig uppdaterad om regenerativt jordbruk och Carbon Action Svenskfinland!

Carbon Action

Webbinarium 23.11.2022: Effektiv ogräsreglering med mindre växtskyddsmedel och jordbearbetning

Evenemangskalender

Svara på enkäten och påverka Carbon Actions svenskspråkiga verksamhet

Nyheter

Fältträffar i Österbotten juni 2022 − goda skördar med mindre kostnader

Carbon Action

Försäljning av kolkrediter – en ny, realistisk inkomstkälla för jordbrukaren?

Blogg