Lansering av Grunderna i regenerativt jordbruk 9.2.

27.1.2021

Grunderna i regenerativt jordbruk är en ny och gratis webbkurs som kombinerar jordbrukets lönsamhet och det praktiska miljöarbetet. Kursen grundar sig på den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen och samarbetet som gjorts med jordbrukare inom ramen för Carbon Action, som sattes i gång med stöd från Sitra och Meteorologiska institutet. Kursen har utvecklats som en gemensam satsning av Baltic Sea Action Group (BSAG), IT-företaget Reaktor och ett omfattande och mångsidigt nätverk av samarbetsparter.

Kursen kombinerar vetenskaplig kunskap med jordbrukares praktiska erfarenhet så att informationen kan tillämpas på den egna gården för att förbättra marken och skördarna. Kursen, som grundar sig på Carbon Action-verksamheten, gör informationen gratis och lättillgänglig för alla.

Grunderna i regenerativt jordbruk lanseras den 9.2. och man hinner ännu anmäla sig till lanseringen!

Förmiddagens program är indelat i två delar och du kan delta i båda eller någondera delen. Programmet går i huvudsak på finska, men i del 2 görs en svenskspråkig sammanfattning av innehållet och evenemangets chattfunktion ger möjlighet att ställa frågor på svenska.  

Du kan delta i evenemanget som börjar kl. 9.00 via den här länkenhttp://uudistavaviljely.fi/avajaiset 

Kl 9.00–10.00: Del 1: Vad och varför? Allmän presentation

Saara Kankaanrinta, styrelseordförande, Baltic Sea Action Group, Carbon Action
Sampo Pasanen, verkställande direktör, Reaktor
Niko Kavenius, ansvarig formgivare, Reaktor 
Jari Liski, forskningsprofessor, Meteorologiska institutet, Carbon Action-projektets forskningschef
Mari Pantsar, direktör, hållbarhetslösningar, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
Juha Nousiainen, direktör, kolneutral mjölkkedja, Valio

Kl 10.30–11.30: Del 2: Innehåll och användning

Eija Hagelberg, projektdirektör, Baltic Sea Action Group
Michaela Ramm-Schmidt, verkställande direktör, Baltic Sea Action Group
Sanna Söderlund, utbildningschef, hållbart jordbruk, Baltic Sea Action Group
Iina Haikarainen, sakkunnig i ekologisk odling, ProAgria
Sirkku Puumala och Patrick Nyström, odlarpar, Verkatakkila gård

Del 2 bandas in och textas på svenska. Länken till den textade inspelningen delas ca en vecka efter evenemanget

Anmäl dig till evenemanget: regenerativtjordbruk.fi/anmalan

Läs mer om onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk på www.regenerativtjordbruk.fi/

Läs även dessa

Håll dig uppdaterad om regenerativt jordbruk och Carbon Action Svenskfinland!

Carbon Action

Webbinarium 23.11.2022: Effektiv ogräsreglering med mindre växtskyddsmedel och jordbearbetning

Evenemangskalender

Svara på enkäten och påverka Carbon Actions svenskspråkiga verksamhet

Nyheter

Fältträffar i Österbotten juni 2022 − goda skördar med mindre kostnader

Carbon Action

Försäljning av kolkrediter – en ny, realistisk inkomstkälla för jordbrukaren?

Blogg