Guide om fånggrödor nu på svenska!

2.10.2020

BSAG:s Guide om fånggrödor finns nu tillgänglig på svenska. I guiden finns konkreta tips och råd för hur man kan gå till väga då man vill börja odla fånggrödor. Guiden har skrivits av Eliisa Malin och översatts till svenska av Mats NorrholmVerktyg för val av fånggrödor, utarbetat av Tuomas Mattila, är ett utmärkt hjälpmedel då man funderar på vilka fånggrödor man ska så.  

Varför läsa guiden? 

En god jordhälsa i åkermarken är grunden för allt lönsamt jordbruk. Åkrarnas vattenhushållning och struktur måste vara i skick för att odlingen ska kunna bedrivas produktivt och miljövänligt. Användning av fånggrödor är ett utmärkt sätt att göra växtföljden mångsidigare. Fånggrödorna höjer skördenivån genom att förbättra jordhälsan. De förlänger tiden då åkrarna har ett växttäcke, minskar näringsavrinningen och effektiverar näringscirkulationen. Fånggrödorna kan också sänka gödselkostnaderna och minska behovet av bekämpningsmedel.  

Under regninga vintrar kan man särskilt tydligt se fånggrödornas förmåga att förebygga erosion. Ett levande växttäcke och växtrester skyddar den känsliga matjorden. Genom att assimilera och föra assimilationsprodukter djupt ner i jorden ökar fånggrödorna kolbindningen i marken. Många fånggrödor gynnar pollinerare och andra nyttiga insekter.  

Det lönar sig att pröva på fånggrödor! 

Guiden och verktyget hittar du här. 

Läs även dessa

Håll dig uppdaterad om regenerativt jordbruk och Carbon Action Svenskfinland!

Nyheter

Regenerativt jordbruk tar ett kliv framåt i Finland – samarbete matkedjan igenom gör onlinekurs gratis för alla

Nyheter

Carbon Action-gårdar: Jokela gård

Carbon Action-gårdar

Carbon Action-gårdar: LuomuMattinen

Carbon Action-gårdar