Gratis onlinekurs i regenerativt jordbruk publiceras 9.2.2021

8.1.2021

Onlinekursen hjälper odlaren att förverkliga sin huvuduppgift: en hållbar och ekonomiskt lönsam matproduktion

Onlinekursen i regenerativt jordbruk är en ny och gratis webbkurs som kombinerar jordbrukets lönsamhet och det praktiska miljöarbetet. Kursen har utvecklats av Baltic Sea Action Group (BSAG), IT-företaget Reaktor som är känd för sin Elements of AI -kurs, och ett omfattande och mångsidigt nätverk av samarbetspartner. Kursen ger en omfattande översikt över regenerativt jordbruk och dess viktigaste metoder och den tar hänsyn till de specifika behoven på de olika gårdarna.

Regenerativt jordbruk bjuder på metoder som förbättrar jordhälsan och skördar. Forskning påvisar nytta både i form av produktivitet, klimatpåverkan, vattenskydd och naturens mångfald. Mycket har redan gjorts på gårdarna, men nu har metoderna samlats ihop och formats specifikt för finska förhållanden.

”Det finns mycket att läsa om regenerativ odling, men informationen är ofta teoretisk eller inte anpassad till finska förhållanden. I Carbon Action har vi fått relevant information för våra egna förhållanden som går direkt att implementera på gården. Det har också varit viktigt att träffa andra likasinnade jordbrukare och utbyta erfarenheter så att alla inte behöver göra om samma misstag. Det är ju ett nytt sätt att tänka och så mycket nytt att fundera på”, berättar Magnus Selenius från Nyby gård om sina erfarenheter

Onlinekursen i regenerativt jordbruk skalar upp Carbon Action-arbetet som startades av BSAG, Sitra och Meteorologiska institutet. Projektet Carbon Action Svenskfinland, som utvidgar verksamheten på Carbon Action-plattformen till de svenskspråkiga områdena i Finland, finansieras av SLC, Jordfonden och Svenska kulturfonden.

Målet för Carbon Action är att befrämja metoder med vilka vi kan lagra in mera kol i marken från atmosfären och att vetenskapligt påvisa inlagringen. Onlinekursens syfte är att göra forskningen och odlarnas erfarenheter tillgängliga för alla i ett enkelt format.

“Kursen kombinerar kunskapen som BSAG har samlat ihop om odling och odlarens vardag samt Reaktors erfarenhet av att designa webbskolning. Onlinekursen för regenerativt jordbruk har samma mål som Elements of AI: popularisering och demokratisering av värdefull information”, berättar Reaktors expert för skolningsverksamhet Aleksi Lumme.

Kursen vill synliggöra odlarens arbete för den stora publiken. I förhållanden som är allt svårare att förutsäga är det absolut nödvändigt att odlarna kan fullgöra sitt värdefulla arbete: att producera mat åt oss.


“Ingen enskild aktör kan spela en lika stor roll som hela livsmedelskedjan tillsammans – från åkrarna via förädling och detaljhandel till konsumenten. Därför stöds kursen Grunderna i regenerativt jordbruk av Sitra och stora aktörer i den finska livsmedelskedjan. Dessa aktörer är engagerade i ambitiösa hållbarhetsmål och har redan påbörjat sitt arbete i Carbon Action-projektet. Vi har också fått mycket hjälp av bland annat ProAgria när vi byggt kursens innehåll”, säger Baltic Sea Action Groups VD Michaela Ramm-Schmidt.

Onlinekursen baserar sig på vetenskaplig forskning. Kursens samarbetspartner förmedlar information om kursen inom sina egna nätverk och ökar kursens synlighet genom sin egen kommunikation.

Samarbetspartner är Valio, Fazer, S-gruppen, Atria, Proagria, Lahtis stad och Viking Malt. SLC och MTK sponsorerar kursen. Nya partners är välkomna med.

Kursen Grunderna i regenerativt jordbruk lanseras 9.2.2021. Man kan redan anmäla sig på förhand till kursen på www.regenerativtjordbruk.fi.

Mera information:
Michaela Ramm-Schmidt, verkställande direktör, BSAG michaela.ramm-schmidt@bsag.fi
Pieta Jarva, kommunikationschef BSAG pieta.jarva@bsag.fi
Niko Kavenius, ansvarig formgivare, Reaktor, niko.kavenius@reaktor.com


Läs även dessa

Håll dig uppdaterad om regenerativt jordbruk och Carbon Action Svenskfinland!

Carbon Action

Webbinarium 23.11.2022: Effektiv ogräsreglering med mindre växtskyddsmedel och jordbearbetning

Evenemangskalender

Svara på enkäten och påverka Carbon Actions svenskspråkiga verksamhet

Nyheter

Fältträffar i Österbotten juni 2022 − goda skördar med mindre kostnader

Carbon Action

Försäljning av kolkrediter – en ny, realistisk inkomstkälla för jordbrukaren?

Blogg