Fältträff på Axxell i Brusaby 18.9

14.9.2020

Välkommen på fältträff på Axxell i Brusaby (Brusabyvägen 2, Kimito) fredagen 18.9 kl. 10–11.30! Fältträffen arrangeras av Maveka-projektet, ProAgria Länsi-Suomi, Axxell Brusaby och Carbon Action Svenskfinland. Ingen förhandsanmälan behövs.

Programmet
Välkommen, Axxell Brusaby
Fånggrödor med i växtföljden, Anne Antman, Carbon Action Svenskfinland, BSAG
Planering av åkerytans utformning– arbetsdemonstration med planeringssladd, Antti Uotila, FarmWorks OY
Underhåll av dränering, Kimmo Laine, ProAgria Länsi-Suomi
Täckdikesspolning– arbetsdemonstration, Kristoffer Andersson

Evenemanget på Facebook.

Om arrangörerna:

MAVEKA (Maan vesitalous ja kasvukunto) är ett treårigt informationsprojekt som förverkligas av MTK Varsinais-Suomi (2018–2020). Projektet förmedlar forskningsresultat, praktiska exempel och erfarenheter angående hantering av åkerns vattenhushållning, förbättring av markens bördighet och effektiv användning av stallgödsel och återvinningsgödsel. ​

Brusaby är Axxells naturbruksenhet på Kimitoön i Åbolands skärgård. Brusaby gård i anslutning till skolan drivs av Axxell.

Läs även dessa

Håll dig uppdaterad om regenerativt jordbruk och Carbon Action Svenskfinland!

Carbon Action

Webbinarium 23.11.2022: Effektiv ogräsreglering med mindre växtskyddsmedel och jordbearbetning

Evenemangskalender

Svara på enkäten och påverka Carbon Actions svenskspråkiga verksamhet

Nyheter

Fältträffar i Österbotten juni 2022 − goda skördar med mindre kostnader

Carbon Action

Försäljning av kolkrediter – en ny, realistisk inkomstkälla för jordbrukaren?

Blogg