INHIBERAD – Fältträff 14.10: Aktuellt inom dränering och vattenhushållning

25.9.2020

Fältträffen har inhiberats på grund av coronavirusläget i Vasaregionen. 

Hur ta hand om dräneringen för att upprätthålla en god markstruktur och produktivitet? Hur optimera grundvattennivån med reglerad dränering? När lönar det sig med underbevattning?  

När? 14.10 kl. 13-15 

Var? Söderfjärdens försöksfält, utanför Vasa (Söderfjärdsvägen 849)

Dräneringsplanerarna Mikael Blomqvist och Simon Nässlin har svar på de här frågorna och den 14.10 på Söderfjärdens försöksfält berättar de om det nyaste kring åkerns dränering. Vi behandlar ämnet praktiskt – vi gräver provgropar och borrar i åkern, tittar på markstrukturen och diskuterar markens vattengenomsläpplighet. Vi diskuterar även underhåll av täckdiken och vad man ska tänka på när man påbörjar ett nytt dräneringsprojekt.  

Anmäl dig här senast den 12.10.2020.

Välkommen! 

Har du frågor? Kontakta Anne Antman, BSAG, tfn. 040 650 3690, anne.antman@bsag.fi

Här hittar du inbjudan i PDF-format.

Evenemanget på Facebook.

Fältträffen arrangeras av Carbon Action Svenskfinland, Österbottens Svenska Lantbrukssällskap, Österbottens Näringshjul och Österbottens Svenska Producentförbund r.f. Projektet Boden Live gör en videoinspelning av fältträffen.  

Läs även dessa

Håll dig uppdaterad om regenerativt jordbruk och Carbon Action Svenskfinland!

Carbon Action

Fältträffar i Österbotten juni 2022 − goda skördar med mindre kostnader

Carbon Action

Försäljning av kolkrediter – en ny, realistisk inkomstkälla för jordbrukaren?

Blogg

Odlarna står i centrum i det nya HITTI-projektet: ”Det här är precis den typen av next-level insatser som behövs nu!”

Carbon Action

Webbinarium 18.3: Utnyttja biologisk kvävefixering optimalt

Carbon Action