Svara på enkäten och påverka Carbon Action Svenskfinland-projektets innehåll

24.6.2020

Välkomna alla svenskspråkiga jordbrukare i Finland att besvara vår enkät om intresse för jordhälsa! Genom att svara kan du som odlare påverka tyngdpunkter och teman för tillställningar och material som produceras av projektet Carbon Action Svenskfinland. Besvara enkäten senast 31.8.2020.

Det tar cirka 10 minuter att besvara enkäten. Svaren är helt anonyma. De som besvarar enkäten har möjlighet att delta i utlottningen av en FieldScout SoilStik pH-mätare av Ammeenmäki Oy. Värde ca 155 euro.

Enkätens resultat kommer att användas i planeringen av projektet Carbon Action Svenskfinland. Resultatet kan också användas i projektets kommunikation, i utvärderingen av projektet och i forskningssyfte.

Målsättningen för projektet Carbon Action Svenskfinland är att stödja jordbrukare att sköta om odlingsmarkens välmående, lagra kol i marken och samtidigt få bättre skördar i olika väderleksförhållanden.

Carbon Action Svenskfinland är ett delprojekt på plattformen Carbon Action, grundad av stiftelsen Baltic Sea Action Group (BSAG). Projektet finansieras av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden och Svenska kulturfonden.

Tack för ditt svar!

Tilläggsuppgifter om enkäten och projektet Carbon Action Svenskfinland:

Anne Antman
projektchef
anne.antman@bsag.fi
tfn. 040 650 3690

Läs även dessa

Håll dig uppdaterad om regenerativt jordbruk och Carbon Action Svenskfinland!

Nyheter

HBL 21.11: Ekobondens dilemma: Många vill odla mera klimatsmart, men EU bromsar

I media

Landsbygdens Folk 9.2: Gratis kurs i regenerativ odling blir tillgänglig för alla

I media

Webbinarium 9.4: Täckdikning – problemlösning och planering

Evenemangskalender

Regenerativt jordbruk tar ett kliv framåt i Finland – samarbete matkedjan igenom gör onlinekurs gratis för alla

Nyheter