Diskutera kolinlagrande jordbruk i ny Facebookgrupp

23.10.2020

Är du nyfiken på jordbruk som är bra för såväl miljön som åkermarken och i det långa loppet din plånbok? Har du själv jobbat för att öka mullhalten i åkermarken, odlat fånggrödor eller förbättrat dräneringen? Eller vill höra hurdana erfarenheter andra finlandssvenska jordbrukare har? Den nya Facebookgruppen Carbon Action Svenskfinland kan vara något för dig!  

Den nygrundade Facebookgruppen är i första hand till för finlandssvenska jordbrukare som är intresserade av kolinlagrande odlingsmetoder, men är också öppen för andra som är intresserade av ämnet. Målsättningen är att Facebookgruppen ska bli en trevlig digital mötesplats där alla kan lära sig mera om kolinlagrande jordbruksmetoder, dela med sig av sina erfarenheter och sin kunskap. Vi hoppas på livlig diskussion och att gruppen kan bli ett forum för kamratstöd och ge jordbrukare kunskap och mod att testa nya odlingsmetoder! 

Endast Facebookgruppens medlemmar kan se vilka som är med i gruppen och vad de publicerar. När du gått med i gruppen kan du ställa frågor, dela bilder, artiklar och evenemangsinbjudningar och kommentera andras inlägg om du vill. Bjud gärna in andra finlandssvenska jordbrukare!

Gå med i Facebookgruppen här.

Läs även dessa

Håll dig uppdaterad om regenerativt jordbruk och Carbon Action Svenskfinland!

Carbon Action

Webbinarium 23.11.2022: Effektiv ogräsreglering med mindre växtskyddsmedel och jordbearbetning

Evenemangskalender

Svara på enkäten och påverka Carbon Actions svenskspråkiga verksamhet

Nyheter

Fältträffar i Österbotten juni 2022 − goda skördar med mindre kostnader

Carbon Action

Försäljning av kolkrediter – en ny, realistisk inkomstkälla för jordbrukaren?

Blogg