Evenemangskalender

Fältträffar i Österbotten juni 2022 − goda skördar med mindre kostnader

Evenemangskalender

Webbinarium 18.3: Utnyttja biologisk kvävefixering optimalt

Evenemangskalender

Webbinarium 16.2: Hur mäts kolinlagring i jordbruksmark?

Evenemangskalender

Webbinarium 16.11: Blommande åkerkanter gynnar pollinerare och grödor

Evenemangskalender

Fältträff 13.10: Fånggrödor – odlingsråd och praktisk kunskap

Evenemangskalender

Webbinarium 21.10: ​ Bättre bördighet och mullhalt ​ – hur svenska odlare lyckats få mera skörd​

Evenemangskalender

Fältträff: 5.10 Fånggrödor, höstgrödor och markens välmående

Evenemangskalender

Fältträff 1.9: Mät och observera åkerjordens skick

Evenemangskalender

Webbinarium 9.4: Täckdikning – problemlösning och planering

Evenemangskalender

Webbinarium 18.2: Förbättra markens bördighet med fånggrödor

Evenemangskalender

Webbinarium: Bättre skördar genom minskad markpackning och förbättrad markstruktur

Evenemangskalender