Evenemangskalender

Webbinarium 23.11.2022: Effektiv ogräsreglering med mindre växtskyddsmedel och jordbearbetning

Evenemangskalender

Fältträffar i Österbotten juni 2022 − goda skördar med mindre kostnader

Carbon Action

Webbinarium 18.3: Utnyttja biologisk kvävefixering optimalt

Carbon Action

Webbinarium 16.2: Hur mäts kolinlagring i jordbruksmark?

Carbon Action

Webbinarium 16.11: Blommande åkerkanter gynnar pollinerare och grödor

Carbon Action

Fältträff 13.10: Fånggrödor – odlingsråd och praktisk kunskap

Carbon Action

Webbinarium 21.10: ​ Bättre bördighet och mullhalt ​ – hur svenska odlare lyckats få mera skörd​

Carbon Action

Fältträff: 5.10 Fånggrödor, höstgrödor och markens välmående

Carbon Action

Fältträff 1.9: Mät och observera åkerjordens skick

Carbon Action

Webbinarium 9.4: Täckdikning – problemlösning och planering

Carbon Action

Webbinarium 18.2: Förbättra markens bördighet med fånggrödor

Carbon Action